De Tondel biedt trajecten aan in de vorm van Basecamp (voor jongeren) en Your journey (individuele coaching).

Basecamp

We gaan met de jongeren terug naar de basis. Vanuit die basis gaan we werken aan hun "eigen" basis. Zo willen wij hun een stabiele basis meegeven waarop ze altijd weer terug kunnen vallen. Expedities beginnen altijd vanuit het basiskamp/basecamp, vanuit het basecamp ga je er op uit om nieuwe dingen te ontdekken, in de hoop om verder te komen. Zit het even tegen, keer je terug naar Basecamp, je veilige basis.

De methodiek die we hierbij gebruiken is Ervaringsleer.

De meest ideale situatie voor Ervaringsleer is een omgeving buiten de voorspelbare leeromgeving, met een fysieke uitdaging zoals bushcraft, klimmen, roeien, survival routes e.d.. Hierbij wordt gewerkt aan diverse vaardigheden (samenwerken, reguleren emoties, doorzetten e.d.).

De onbekende situatie heeft als doel om de (overlevings)strategieën die iemand gebruikt zichtbaar te krijgen. Deze strategieën openbaren zich het snelst in een onbekende omgeving. Reflectie is een belangrijk onderdeel van Ervaringsleer en zorgt er voor dat belangrijke leermomenten onder de aandacht van de jongere komen. De coach kan ook verbanden leggen tussen verschillende leermomenten. Zo leert de jongere de ervaringen toepassen in de dagelijkse praktijk.
De oordeelloze omgeving is noodzakelijk om er voor te zorgen dat jongeren zich veilig genoeg voelen om zichzelf te laten zien. Daarnaast is het doel niet om aangeleerde strategieën af te leren (straffen/belonen), maar gaat het vooral om nieuwe vaardigheden aan te leren.

 

Your journey

Om je heen hoor je het steeds vaker: 'Ik heb een burn-out.' In de hedendaagse maatschappij hebben we tijd tekort. Hoge verwachtingen van de baas, je naaste omgeving en jezelf. Vaak gaat het heel lang goed. We negeren de signalen van ons lichaam, totdat we opgebrand zijn. Een burn-out.

Met een coach ga je op pad (letterlijk en figuurlijk) om terug en vooruit te kijken. Reflectie, prioriteiten stellen en grenzen bewaken. Ontdek wat werkelijk van belang is en wat dat voor jezelf betekent in deze veeleisende maatschappij.

A journey into the woods, to explore yourself.

 

 

Partners