In het kader van Brede Schoolactiviteiten bieden wij 'Kijk in je wijk' aan, een lespakket natuureducatie voor groep 1 t/m 8. Hierbij leren kinderen niet alleen over de natuur in de eigen schoolomgeving, maar wordt er (ongemerkt) ook gewerkt aan sociale relaties, het nemen van verantwoordelijkheid en het vergroten van het zelfvertrouwen en de eigenwaarde.

Een Brede Schoolactiviteit met een ‘natuurlijke’ meerwaarde!

'Kijk in je wijk'

Bij 'Kijk in je wijk ' staat een bewuste kennismaking met de natuur in de schoolomgeving voorop.

De inhoud van de lessen wordt voornamelijk bepaald door de aanwezige natuur en het seizoen, waarbij vooral aandacht is voor bomen, insecten en vogels. De kinderen leren over het nut en leren verschillende soorten in de schoolomgeving (her-)kennen.

De inhoud van de lessen wordt afgestemd op het niveau van de groep.

De lessen worden op locatie gegeven.

Naast de theorie, zullen de kinderen vooral ervaring opdoen in de praktijk. Zo wordt de kennis van de natuur en het respect voor de natuur bij de kinderen vergroot.

Met de inzet van ervarend leren, wordt bovendien (ongemerkt) gewerkt aan sociale vaardigheden, het nemen van verantwoordelijkheid en het vergroten van het zelfvertrouwen en de eigenwaarde.

 

 

Praktische informatie:

  • Een les bestaat uit theorie en praktijk
  • Een les duurt 1 ½ uur, met 2 begeleiders en inclusief materialen
  • Leerkracht(-en) en hulpouder(-s) worden ingezet bij de verschillende activiteiten
  • Dag en tijd in overleg
  • De les kan eventueel uitgebreid worden met een creatieve opdracht. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.
  • Kosten: € 150,00 per les
  • Deze lessen kunnen ingezet worden als Brede Schoolactiviteit. Er kan dan gebruik gemaakt worden van de Brede Schoolgelden. Dit is echter niet verplicht. Deze lessen kunnen ook buiten de Brede School om aangeboden worden. De kosten zijn dan voor de school en/of ouders.

 Heeft u specifieke wensen, neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

 

 

Partners